دستگاه لیزر درخت بید مجنون

نام فارسی : بید مجنون

اسم ان دستگاه لیزر یسی : willow

اسم علمی : salix babylonica

خانواده : salicaceae

نوع : درخت خزان دار

اندازه : 15*8 متر

فرم : افشان

بافت : قابل انعطاف

رنگ برگ ها : سبز پر‌نور

فصل دستگاه لیزر دهی : اوایل بهار

رنگ دستگاه لیزر ها : شاتون ها ی به رنگ سبز و رنگ زرد

بیدمجنون

کاربرد د فضای سبز و محوطه سازی :


سایه انداز , سد بصری , درخت محوطه چمن , تاکیدی

بید مجنون گونه‌ای برگریز از بید است که در اصل متعلق به نواحی خشک شمالی مرز و بوم چین است البته از روش جاده ابریشم به دیگر نقاط دنیا راه و روش پیدا کرده است . بید مجنون از درختان پر اسم و رسم پارک ها و فضای سبز میباشد که به حافظه شکل و فرم زیبایش آیتم اعتنا است . درختی است پر پرورش و سریع پرورش و دارای شاخه های قابل انعطاف با برگ های ریز است . شاخه های افتاده و لرزان درخت فرم افشان خیلی زیبایی را ایجاد می کند . برگها در اوایل بهار معمولا زود ظاهر می شوند و به رنگ سبز شفاف هستند که در مسئله سبز چمن کاری های وسیع منظره بهاری دل انگیزی اخلاق می نمایند . این درخت مطلوب کاشت در کناره نهرها , اشکال آب نماها و برکه ها است و نیازمند آب زیادی است .

خاک مناسب : دستگاه لیزر

خاک هایی با حا دستگاه لیزر صلخیزی میانگین را دوست داراست و در حالتی که که آب کافی و خاک مناسب برای ان آماده شود در عمده نقاط مرز و بوم قابل کشت است .
دستگاه لیزر
بید دستگاه لیزر مجنون

دلایل و بیماریها :
دستگاه لیزر
بید مجنون در مقابل وزش بادهای سنگین وزن و همچنین آفات و بیماری ها اصلی است .

مش دستگاه لیزر کلات :

به خاطر دا دستگاه لیزر شتن ریشه های گسترده احتمال آسیب رساندن به ساختمان و آب نماها و تاسیسات زیر زمینی نزدیک مانند کابل ها و لوله ها وجود خواهد داشت و درختان پیوندی نسبت به گونه های قلمه ای فرم قشنگ و زیبا تری به خویش میگیرد .

هرس کردن : دستگاه لیزر

برای زیبایی و حف دستگاه لیزر ظ فرم درخت می قدرت شاخه های رسیده به زمین را در یک طول مشخص و معلوم هرس کرد .

تکثیر رشد و مراقبت بید مجنون
دستگاه لیزر
ازدیاد و انتشار بید مجنون :

در رخ ازدیاد از روش بذر واجب است بذرها فورا بعد از وصال عده اوری و کاشته شوند ( هنگامی که کپسول ها از سبز به زردرنگ تغییر‌و تحول رنگ می‌دهند ) . بذرها بعداز وصال فقط به بازه زمانی یکسری روز زنده میباشند و در شکل قرار به دست آوردن در زطوبت مناسب در پهنا 12 - 24 ساعت جوانه میزنند . بیدها به راحتی از طریق قلمه زدن ساقه و ریشه هم نشر میگردند . قلمه های خشبی کاشته شده در اوایل فصل بهار هم یکی از از روش های نشر همگانی بید مجنون است .عکس هایی دیگر از درخت بید مجنون :


بید مجنون 1
بید مجنون 1
بید مجنون فر 2
بید مجنون فر 2
بید مجنون 3
بید مجنون 3
برگ بید مجنون 4
برگ بید مجنون 4
بید مجنون 5
بید مجنون 5
بید مجنون 6
بید مجنون 6
بید مجنون 7
بید مجنون 7
بید مجنون 8
بید مجنون 8
بید مجنون 8
بید مجنون روشهای ازدیاد و انتشار دستگاه لیزر شاهپسند :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *